SMS styrning för värme och larm

Styr med SMS kommando  -BAS (och ONLINE) styrningstjänsten

Kunder kan använda enkla SMS-meddelanden för styrning av värme och larm. Du skickar bara meddelandet till vår meddelandecentral och därefter får du ett SMS svar från stugan med uppdaterad status.

Enkla och tydliga SMS kommandon - Inga kryptiska koder som är omöjliga att komma ihåg. Bara enkel styrning.

SMS skickas till meddelandecentralen: 0766-441100

Funktion

SMS Kommando

   Kommentar

Sätt på zon X

PÅ X

   Stickkontakter i zon sätts på. X är zonnummer

Slå av zon X

AV X

   Stickkontakter i zon x slås av. X är zonnummer

Sätt på alla zoner

PÅ A

   Stickkontakter i alla zoner sätts på

Slå av alla zoner

AV A

   Stickkontakter i alla zoner slås av

 Alarm på AL PÅ

   Hemlarmet slås på

 Alarm av AL AV

   Hemlarmet slås av

Statusrapport

STATUS

   Begäran skickas för att få SMS med statusrapport

     om alla zoner; På/Av samt temperaturer