Fjärrstyr med din egen webbsida

Internet/webb- ONLINE styrningstjänsten

Logga in på din egen stuga på www.defahome.se med abonnentnummer och PIN kod i log-in rutan. Här har du full kontroll över din stuga. Det finns snabbstyrning av alla zoner. Du 
kan enkelt stänga av och slå på värmen i din stuga nu eller vid ett senare tillfälle genom några få klick.

  • Sätt underhålls-, komfort och dag/natt-temperaturer
  • Reglera värme och varningar/larm i nutid eller framtid
  • Administrera larmlistor
  • Administrera godkända användare m.m.
  • Varje zon kan styras individuellt
  • Avläs temperaturer från alla zoner
  • Personalisera med bild och namn
  • Väderlekstjänst vid stugan

Inställningar

På inställningar upprättar du din stugprofil. Vad stugan heter, var den ligger, hur ofta du önskar ha en automatisk funktionskontroll, vad de olika zonerna heter och temperatursensorerna, vad ska spar- och trivseltemperaturen vara i de olika zonerna och temperatur för natt och dag i varje zon. Allt för din komfort!
 

Varningar

Du kan aktivera och inaktivera de olika typer av larm du kan få till dig genom SMS eller e-mail. De viktigast varningsgränserna för temperatur kan du lägga in men det finns redan rekommenderade standardvärden inlagda för lägsta 5°C och högsta temperatur 35°C. Här lägger du också in personer och kontaktsätt. Viktigast är ju att ha bra koll på strömavbrott och frost. Du kan ta emot ett varningsmeddelande både som sms och e-post.
  

Alarm

Du får kontroll över ditt DEFA Home hemlarm. Här kan du stänga av/slå på larmet i dag eller vid ett senare tillfälle. Du administrerar även din personliga alarmlista på den här sidan. Har du SmartAlarm ställer du även in alarminstruktionerna för din stuga här.