Abonnemanget är en förutsättning för att du ska kunna använda systemet.

Systemet kommunicerar via en säker GSM-mobildatatjänst och har ett SIM-kort inbyggt. Du måste kommunicera med utrustningen i fritidshuset för att styra och kontrollera temperaturer och inställningar och därför behövs en mobiltjänst så att hela systemet fungerar enkelt och pålitlig