Trådlös Rökdetektor

DEFA Home Smoke Detector

 

 

DEFA Home Smoke Detector är en optisk rökdetektor som paras ihop med ditt DEFA Homesystem på ett enkelt sätt, och vill ge dig en extra säkerhet vid att du får en varning på SMS och/eller email om larmet går. Detektorn fungerar givetvis också som en vanlig rökdetektor när den inte är parat ihop med din basenhet.

Om du har fler detektorer installerad, vill alla detektorer i huset varna om en av dom upptäcker rök. På detta sättet så vill alla i huset få med sig larmet. Trycker man på knappen på en av detektorerna, vil bara den av dom som upptäckte röken larma vidare. Så att man på ett enkelt sätt kan ta reda på vilken detektor som har larmat i första hand. Rökdetektorn är alltid klar för att varna så länge batteriet sitter i. Batteriet räcker i ca 36 månader. Batteriet är också inkluderat i förpackningen, men är inte installerad i detektorn. Se installation och monteringsanvisningen för mer information kring detta.

  • SKU: 900105
  • Pris: SEK 549
  • Lager: 20+